header

De geschiedenis van het ontstaan van de Stichting Muziek Klassiek Drenthe

De SMKD is ontstaan na het succes van het Mozartfestival Drenthe in 2006. In dat jaar namen enkele muziekliefhebbers het initiatief om, in het jaar dat W.A. Mozart 250 geleden overleed, aandacht te besteden aan deze componist. Voor dit doel werd tijdelijk de Stichting Mozartfestival Drenthe 2006 opgericht.

Nadat het Festival, met een slotconcert in de Nederlandse Hervormde Kerk van Coevorden, succesvol was afgesloten, kwam het voormalige bestuur tot de conclusie dat Drenthe een groot draagvlak heeft om op provinciaal niveau verder te gaan met het organiseren en aanbieden van grootschalige klassieke muziekprojecten.

Het streven van de Stichting Muziek Klassiek Drenthe is te komen tot een samenhangend en duidelijk op de vraag afgestemd aanbod van culturele activiteiten op het gebied van de klassieke muziek, dat door overleg, samenwerking en ‘samen doen’ tot stand komt. Zij wil daarbij aansluiten op de beleidsuitgangspunten van de provincie en gemeenten en samenwerken met de in de provincie gevestigde culturele instellingen, zoals muziekscholen, theaters, koororganisaties, orkesten, plaatselijke en regionale commissies/stichtingen en de media. Ook buiten de provincie gevestigde instituten als het Prins Claus Conservatorium en het NNO zijn belangrijke samenwerkingspartners.

Doelstelling van de SMKD:
Een creatieve bijdrage leveren aan de versterking van de culturele infrastructuur van de provincie op het gebied van de klassieke muziekuitvoeringen, scholing/vorming en educatie in de meest ruime zin van het woord. Ook andere terreinen op het gebied van cultuur zijn niet uitgesloten en kunnen bijdragen aan het realiseren van een integraal aanbod van culturele producties.